Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením

Zdroj projektu: Podpořeno grantem z Norských fondů 2009-2014 v rámci výzvy v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Výše grantu: 2 666 370, 15 Kč

Datum realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2017

Cíl projektu: Vybudování služeb, které mají zmírnit či vyloučit negativní následky úrazu popálením u dětí a mladých lidí a začlenit je zpět do běžné společnosti. Součástí projektu je i osvěta a primární prevence tohoto typu úrazu.

 

Aktivita 1

Podpora a poradenství na klinice popáleninové medicíny

Služba zaměřena na sociálně-psychologickou podporu pacientů a jejich blízkých po dobu hospitalizace na klinice popáleninové medicíny v Brně.

Realizace služby: květen 2015 – duben 2017

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Pondělí: 12:00 – 15:00
Středa: 10:00 – 15:00

 

Aktivita 2

Individuální podpora a poradenství v Poradenském centru v Brně, Nádražní 10

Služba zaměřena na individuální podporu rodičů dětí, dětí a mladých lidí, které zasáhl úraz popálením. Služba je poskytována v Poradenském centru na Nádražní 10 v Brně po předchozím objednání.

Realizace služby: květen 2015 – duben 2017

Úterý: 10:00 – 14:00
Středa: 10:00 – 14:00 (po předchozí domluvě je možný i jiný den a hodina)

 

Aktivita 3

Internetový portál www.popaleniny.cz a on-line poradna

Během realizace projektu bude na této doméně vybudován informační preventivní portál o úrazu popálením a on-line poradna pro tento typ úrazu.

Realizace: říjen 2015 – duben 2017

 

Aktivita 4

Workshopy a semináře

V rámci projektu proběhne 18 jednodenních workshopů pro mladé lidi nebo rodiče dětí, které zasáhl úraz popálením a 10 víkendových pobytů pro děti po úraze popálením. Jednodenní workshopy probíhají v Poradenském centru v Brně na Nádražní 10, víkendové workshopy probíhají po celé ČR. Výsledkem této aktivity bude psychosociální rozvoj jedinců, kteří prodělali popáleninový úraz.

Realizace workshopů: září 2015 – duben 2017

 

Aktivita 5

Vytvoření 4 osvětově-preventivních audiovizuálních spotů

Osvětově-preventivní video kampaň založená na příbězích dětí a mladých lidí, které zasáhl úraz popálením.

Realizace: říjen 2016 – duben 2017

 

Aktivita 6

Putovní preventivní výstava Příběhy, které mohou zachránit život

Cílem aktivity je primární prevence popáleninových úrazů u široké veřejnosti, zejména pak u rodičů malých dětí, školních dětí a mladých lidí. Putovní výstava je realizovaná ve 13 krajských městech. Link na putovní výstavu

Realizace: květen 2016 – duben 2017

 

Aktivita 7

Informační brožura pro mladé lidi, kteří utrpěli popáleninový úraz

Cílem brožury je připravit mladé lidi na situace, se kterými se v souvislosti se svým úrazem a viditelným estetickým i funkčním postižením setkají. Zároveň brožura nabídne možné způsoby, jak tyto situace řešit, jak úspěšně čelit důsledkům úrazu a jaké vyrovnávací strategie zvolit, aby se mladý člověk po popáleninovém úrazu zařadil co nejdříve zpátky do normálního života.

Realizace: únor 2016 – duben 2017


Kontakt

Pro informace volejte
 +420 776 259 126
 info@popalky.cz

Bankovní spojení: 110023/0100

Veřejná sbírka: 20231500/0100

Brno

Poradenské centrum
Srbská 1370/1
612 00 Brno – Královo Pole

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Žďár nad Sázavou

Kancelář
Havlíčkovo náměstí 287/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.