Nejčastější příčiny

Nejčastějšími příčinami popálenin u dětí do tří let jsou opařeniny horkou vodou (čaj, káva, polévka, voda z rychlovarné konvice).

Děti předškolního věku často padnou do nádob s horkou vodou, strhnou ubrus s nádobami
s horkým obsahem, strkají prsty do elektrických zásuvek.

U dětí školního věku opařenin ubývá, přibývá popálenin od hoření (hry se zápalkami, hořlavinami, pyrotechnikou) a úrazů elektrickým proudem vysokého napětí (přelézání železničních vagónů).

U dospělých jsou časté profesionální úrazy. Popálení bývá způsobené elektrickým proudem, při manipulaci s otevřeným ohněm nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Závažným faktorem úrazu může být i požití alkoholu.

U seniorů bývají časté pády na horké povrchy, vznícení oděvu, polití horkou tekutinou. Jednou z dalších příčin, a to nejen u seniorů, může být kouření v posteli.

Počet popálených osob

  • Každý rok vyhledá v ČR lékařskou pomoc v souvislosti s popáleninovým úrazem 40 000 lidí, z toho 8 000 dětí.
  • Z celkového počtu popálených je 80 % osob ve věku od 15 let a 20 % dětí ve věku do 15 let.

Ambulantní léčení / hospitalizace

  • Počet popálených osob ve věku od 15 let.
  • Počet popálených osob ve věku do 15 let.

Procento popáleninových úrazů podle zdroje

  • Četnost popáleninových úrazů podle zdroje byla vypočtena na vzorku popálených osob v počtu 11 530 (100 %).
  • V grafu uvádíme pouze nejčastější zdroje popálení.

# Výpočty byly provedeny na základě dat, které organizaci Popálky o.p.s. poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR


Kontakt

Pro informace volejte
 +420 776 259 126
 info@popalky.cz

Bankovní spojení: 110023/0100

Veřejná sbírka: 20231500/0100

Brno

Poradenské centrum
Srbská 1370/1
612 00 Brno – Královo Pole

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Žďár nad Sázavou

Kancelář
Havlíčkovo náměstí 287/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.