Zpráva z konference KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S POPÁLENÍM 2015

V sobotu 25. 4. 2015 proběhl v Brně I. ročník konference s názvem Komplexní péče o děti s popálením, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost Popálky ve spolupráci s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno (dále KPRCH FN Brno). Záštitu nad touto konferencí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

Konference byla určena rodičům dětí, mladým lidem a dospělým po popáleninovém úrazu, odbornému zdravotnickému personálu i široké veřejnosti. Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků zařadila konferenci do kreditního systému vzdělávání sester.

Cílem nás, organizátorů, bylo přiblížit účastníkům konference chronologický průběh popáleninového úrazu očima jednotlivých profesí, které se o popáleného pacienta starají. Ze spokojených reakcí účastníků konference si troufáme tvrdit, že se nám podařilo cíl naplnit a připravit příjemně strávený den plný užitečných informací a sdílených zkušeností.

První přednášející, Bc. Daniel Bartošek ze Záchranného zdravotnického sboru Jihomoravského kraje, promluvil o prevenci popáleninového úrazu a vysvětlil, jak probíhá péče o popáleného pacienta z pohledu záchranářů. Následoval příspěvek staniční sestry KPRCH FN Brno Nikoly Ševčíkové, DiS., o průběhu příjmu malého pacienta a péči o něj z hlediska ošetřovatelského personálu. MUDr. Ivan Suchánek, primář KPRCH FN Brno a zároveň odborný lékařský patron konference a spoluzakladatel organizace Popálky o.p.s., účastníky konference seznámil se současnými metodami léčby popálenin.

Po polední přestávce následovaly příspěvky fyzioterapeutky Rehabilitačního oddělení KPRCH FN Brno
Bc. Michaely Gremmelové na téma fyzioterapie po popáleninovém traumatu a primáře Dětského rehabilitačního oddělení FN Brno pana MUDr. Radka Braunera na téma využití laseroterapie v léčbě popálenin. Odbornou část zakončila psycholožka FN Brno Mgr. Kateřina Procházková, která nastínila, jak může rodina pomoct malému pacientovi vyrovnat se s „jizvami na duši“ způsobenými popáleninovým úrazem.

Po přestávce na oběd následoval praktický workshop, během něhož fyzioterapeutka Alice Rádsetoulalová
a protetická technička Martina Švejdová vysvětlily zájemcům, jak se správně starat o zjizvené plochy, aby
se předešlo následným zdravotním a estetickým komplikacím.

Aby mohli na konferenci přítomní rodiče pozorně vyslechnout všechny příspěvky, bylo nutné postarat
se o jejich děti. Úkolu se na výbornou zhostila organizace Zdravotní klaun o.p.s., která dětem připravila zábavný program. Jeden ze zdravotních klaunů, MgA. Filip Teller, účastníkům konference během krátkého vstupu přiblížil působení zdravotních klaunů ve FN Brno a jejich roli v léčebném procesu malých pacientů.

Po oficiální části konference měli účastníci možnost přesunout se do zábavního centra Wikyland
na neformální setkání rodičů popálených dětí, zdravotnického personálu KPRCH FN Brno a pracovníků Popálek. Tímto bychom rádi poděkovali zábavnímu centru Wikyland za vstřícný přístup, podporu a příslib budoucí spolupráce – Wikyland byl jedním ze sponzorů konference a poskytl zdarma vstup 22 dětem
a jejich rodičům.

Naše díky patří i řadě dalších sponzorů a podporovatelů, bez jejichž pomoci by nebylo možné konferenci zrealizovat. Jmenovitě se jedná o společnosti NextForce a. s., Mölnlycke Health Care, s. r. o., Apotex spol.
s r. o. a FOR LIFE spol. s r. o, které podpořily konferenci finančně a na svých stáncích umožnily zájemcům vyzkoušet vzorky mastí a gelů určených na léčbu jizev. Dále děkujeme pracovníkům Kliniky popálenin
a rekonstrukční chirurgie FN Brno za podporu při organizaci a propagaci konference. Velké
a srdečné díky patří také všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář.

Těšíme se na shledanou příští rok na jaře při II. ročníku konference Komplexní péče o děti s popálením.

11357372_485323144956021_5266269114716804360_o 11289365_485323228289346_7440550957991738340_o 11140133_485323158289353_7822172350859847172_o 10986847_485323808289288_3982116261146013387_o 10828003_485323761622626_1504806389106901731_o 11148355_485323661622636_3862293335954251566_o11059398_485323174956018_843339317002037398_o 11110900_485323894955946_8800397453798828135_o11251382_485323474955988_2119647053629503739_o10688378_485324024955933_2038839340964148143_o 11270577_485323278289341_2044518044178065621_o 11313172_485323358289333_1817309164682672771_o 11101141_485323324956003_86740217386625494_o11334191_485323454955990_2724712671268647355_o11270631_485323538289315_8138803889114613118_o11169543_485323614955974_198221176112509672_o11111163_485323658289303_3760243220279369110_o 10371328_485323354956000_2768066119421808598_o 11033183_485323414955994_4395108526928711322_o11289394_485324018289267_8463927538056778504_o11216223_485323241622678_7805619129611160946_o11312729_485324094955926_5564636544066081632_o


Kontakt

Pro informace volejte
 +420 776 259 126
 info@popalky.cz

Bankovní spojení: 110023/0100

Veřejná sbírka: 20231500/0100

Brno

Poradenské centrum
Srbská 1370/1
612 00 Brno – Královo Pole

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Žďár nad Sázavou

Kancelář
Havlíčkovo náměstí 287/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.