Ohlédnutí za konferencí 2017

Dne  27. 4. 2017 proběhl v Brně II. ročník konference s názvem Komplexní péče o děti s popálením, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost Popálky ve spolupráci s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno (dále KPRCH FN Brno). Záštitu nad touto konferencí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

Konference byla určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, zdravotní sestry z praktických i odborných ambulancí a klinik, pro fyzioterapeuty, farmaceutické asistenty a širokou veřejnost. Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků zařadila konferenci do kreditního systému vzdělávání sester.

Cílem nás, organizátorů, bylo přiblížit účastníkům konference chronologický průběh popáleninového úrazu očima jednotlivých profesí a přednést důležité a zajímavé informace o aspektech a specifikách poúrazové léčby, ošetřovatelské péči a následné rehabilitaci pacientů po popáleninovém úrazu.

První přednášející, Bc. Daniel Bartošek ze Záchranného zdravotnického sboru Jihomoravského kraje, promluvil o prevenci popáleninového úrazu a vysvětlil, jak probíhá péče o popáleného pacienta z pohledu záchranářů. Následoval příspěvek staniční sestry KPRCH FN Brno Bc. Jitky Severové o průběhu příjmu malého pacienta a péči o něj z hlediska ošetřovatelského personálu. MUDr. Radomír Mager, vedoucí lékař dětského oddělení KPRCH FN Brno s., seznámil účastníky konference se současnými metodami léčby popálenin.

Jak pečovat o drobné popáleniny a jizvy přednesla Bc. Jana Dvořáková ze společnosti Mölnycke Health Care a. s. Na konci medicínského bloku rozesmáli dva zdravotní klauni celý sál svými komickými kousky, zároveň prezentovali svoje „bohulibé“ projekty. I tyto projekty pomáhají k uzdravení malých pacientů, kteří jsou hospitalizováni na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně.

Po krátké přestávce následovaly příspěvky fyzioterapeutek Rehabilitačního oddělení KPRCH FN Brno
Bc. Michaely Gremmelové a Alice Rádsetoulalové na téma fyzioterapie po popáleninovém traumatu a primáře Dětského rehabilitačního oddělení FN Brno pana MUDr. Radka Braunera na téma využití laseroterapie v léčbě popálenin.  Odbornou část zakončily velmi zajímavou přednáškou o prevenci vniku popálenin Jana Petrželková, DiS. a Mgr. Pavla Goldmannová.

Na závěr konference jsme představili služby naší organizace pomocí kazustiky mladého chlapce, který v nedávné době utrpěl velmi vážný úraz popálením a on sám i jeho rodina využívá všechny naše služby.

A jako třešinku na závěr jsme představili zcela nový a ojedinělý projekt „preventivní stan“, se kterým naše organizace od měsíce května bude vyrážet po České republice šířit prevenci a osvětu tohoto úrazu.

Naše díky patří i řadě dalších sponzorů a podporovatelů, bez jejichž pomoci by nebylo možné konferenci zrealizovat. Jmenovitě se jedná o společnosti Mölnlycke Health Care, s. r. o., NextForce a. s.,  Axonia Pharma a Alpen Pharma Group, které podpořily konferenci finančně a na svých stáncích umožnily zájemcům vyzkoušet vzorky mastí, gelů a silikonových náplastí určených na léčbu jizev. Dále děkujeme pracovníkům Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno za podporu při organizaci. Velké a srdečné díky patří také všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář.

 

logo-next-force  logo-axonia-pharma  logo-alpen-pharma  logo-molnlycke


Kontakt

Pro informace volejte
 +420 776 259 126
 info@popalky.cz

Bankovní spojení: 110023/0100

Veřejná sbírka: 20231500/0100

Brno

Poradenské centrum
Srbská 1370/1
612 00 Brno – Královo Pole

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Žďár nad Sázavou

Kancelář
Havlíčkovo náměstí 287/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.